Послови са привредом

Какве услуге нудимо:

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је развијајући струковно образовање из различитих области постигла висок ниво разнородних стручности свог кадра и захваљујући томе развила сарадњу са привредом, нудећи и изводећи услуге из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, заштите животне средине, ванредних ситуација и цивилне заштите, консултантске услуге и испитивање опреме.