OБУKA ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

 1. ПТТ Србије, Београд (Нови Сад, Ниш, Београд, Крагујевац, Крушевац)
 2. Електровојводина, Нови Сад
 3. Војска Србије
 4. „Lafarge“ Beočinska fabrika cementa a.d., Беочин
 5. Бирографика, Суботица
 6. НИС „Гаспром“, НИС а.д.
 7. „Новкабел“ металургија, Нови Сад
 8. „Застава аутомобили“ a.д., Крагујевац
 9. ЈП „Електромрежа Србије“, Београд
 10.  „Потисје“, Кањижа
 11. „Житопродукт“, Бачка Паланка
 12. „Лисје“, Нови Сад
 13.  „АМБ Графика“, Нови Сад
 14. Фонд за капиталне инвестиције
 15. „Ротографика“, Суботица
 16. ФТН, Нови Сад
 17. Стоматолошки факултет, Нови Сад
 18. Републички завод за спорт
 19. ТВ „Пинк“, Београд
 20. Хотел „Нови Сад“, Нови Сад
 21. Хотел “Путник“, Нови Сад
 22. Хотел „Хајат“, Београд
 23. Радио „Шид“, Шид
 24. ЈП „Водовод“, Рума
 25. Апотекарске установе Србије
 26. Железнице Србије
 27. „Панонске ТЕ-ТО“, Нови Сад
 28. „Мајевица“ д.о.о., Бачка Паланка
 29. ПД „Електроизградња“ а.д., Бајина Башта
 30. Предшколска установа „Бошко Буха“, Инђија
 31. „Ђукић“ а.д., Госпођинци

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗAШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 1. „Сојапротеин“, Бечеј
 2. „Српско Народно Позориште“, Нови Сад
 3. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 4. СУР „Даблин“
 5. „Carlsberg Србија“ д.о.о.

ОБУКА ВИЉУШКАРИСТА

 1. „НИС-НАФТАГАС“, Зрењанин
 2. „ДЕЛТА“, Београд
 3. „ДЕЛТА” ДЕЛТА М, Нови Сад
 4. „ДЕЛТА“ ТЕМПО, Нови Сад
 5. „АЦО грађевински елементи“ д.о.о., Земун
 6. „Б + М РИТАМ“, Земун
 7. „АЛФА-БИРО“, Суботица
 8. „НИС-ПЕТРОЛ” а.д., Нафтагас промет, Нови Сад
 9. ПД „ГРАНИЧАР“ а.д., Конак
 10. „СИГМА-АЗ“ д.о.о., Рума
 11. „НИС“ а.д., огранак НИС-ПЕТРОЛ, Рафинерија нафте, Нови Сад
 12. „САЛАПУРА ВМД“ д.о.о, Панчево
 13. „AGROCOOP“ а.д., Нови Сад
 14. „СИМЕТАЛ“, д.о.о., Кањижа
 15. „МИТЕКО Кнежевац“ а.д., Београд
 16. „POPOVIĆ COMPANY“, Бачки Јарак
 17. „МЕЛТАЛ” д.о.о., Рума
 18. „ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. стовариште, Панчево
 19. „DIFFERENT TRADE“, Панчево
 20. „FRESH&CO“ д.о.о., Суботица
 21. СЗР „TEPMOBAP“ Велико Поље, Обреновац
 22. „УНИС-ШПЕД“, Ковин
 23. „ТРГО-ШПЕД“, д.о.о. стовариште грађ. мат., Ковин

ОБУКА РУКОВАОЦА ДИЗАЛИЦЕ, БАГЕРА, УТОВАРИВАЧА, АУТОДИЗАЛИЦЕ

 1. „НИС-НАФТАГАС“, Зрењанин
 2. „АЛФА-БИРО“, Суботица
 3. „МИТЕКО Кнежевац“ а.д., Београд
 4. „МЕЛТАЛ“ д.о.о., Рума
 5. „DIFFERENT TRADE“, Панчево

КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ

 1. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду – имплементација стандарда ISO 9001
 2. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду – имплементација стандарда OHSAS 18001
 3. ПД „Изопрогрес“ а.д. Београд – имплементација стандарда ISO 14001
 4. ПД „Изопрогрес“ а.д. Београд – имплементација стандарда

ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ

 1. СЗР „ЦЕНТАР-М“, Панчево
 2. „YU-NIKI“, Панчево
 3. ЗТР „ЈАСЕН“, Купиново
 4. „CREDY BANKА“ а.д., Крагујевац
 5. „MOL SERBIA“, Нови Београд
 6. Фудбалски клуб ПАРТИЗАН, Београд
 7. „FRESH&CO“ д.о.о., Суботица
 8. „Јединство“, Бачка Паланка
 9.  Реасторани „VAPIANO“, Београд
 10. „FINBET“, Београд
 11. „ELPING“ д.о.о., Београд

ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ ЗА РАД

 1. „ДЕЛТА“ ДЕЛТА МАКСИ, Београд
 2. „МД ИНЖЕЊЕРИНГ“, Нови Сад
 3. ПД „Панонске термоелетране-топлане“, Нови Сад
 4. ПИК „БЕЧЕЈ“ а.д. Пољопривреда, Бечеј
 5. „ДЕЛТА СЕМЕ“, Сомбор
 6. „ФИТ“ а.д., Бечеј
 7. „ДЕЛТА”, Београд
 8. „ПЕКАБЕТА” а.д. за трговину, Сомбор
 9. ДЕЛТА АГРАР, Бачки Јарак
 10. „МАЈЕВИЦА” пумпе и цистерне а.д., Б. Паланка
 11. „МЕРИТ СИСТЕМ“, Суботица
 12. СЗР „БАМБИНО“, Суботица
 13. Штампарија „МИНЕРВА“, Суботица
 14. „ADAM ŠPED SYSTEM“ д.о.о., Суботица
 15. „MVM MOTORS“, Нови Сад
 16. ПД „ГРАНИЧАР“ а.д., Конак
 17. „СИГМА-АЗ“ д.о.о., Рума
 18. „SLAVIJACOOP“, Нови Сад
 19. „САЛАПУРА ВМД“ д.о.о., Панчево
 20. „FRESH&CO” д.о.о., Суботица
 21. „СИМЕТАЛ” д.о.о., Кањижа
 22. „МИТЕКО Кнежевац” а.д., Београд
 23. САР „Миладин Граовац“, Панчево
 24. „АУТОЦЕНТАР ГРАОВАЦ“ д.о.о., Панчево
 25. „POPOVIĆ COMPANY“, Бачки Јарак
 26. „МЕРИДИЈАН 92“ д.о.о., Гуча – Мионица
 27. ГП „ГРАНИТ-ПЕШЧАР“ а.д., Љиг
 28. „МЕЛТАЛ“ д.о.о., Рума
 29. „ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. стовариште, Панчево
 30. „КОРАЛ“ д.о.о., Панчево
 31. „ТАЛИЈАН АУТО“ д.о.о., Стари Бановци
 32. ЗТР „ЈАСЕН“, Купиново
 33. Пољопривредни факултет, Нови Сад
 34. СЗР „TEPMOBAP“ Велико Поље, Обреновац
 35. Столарска радња „МАТИЈЕВИЋ“, Ваљево
 36. Стовариште „УНИС-ШПЕД“, Ковин
 37. „ТРГО-ШПЕД“ д.о.о. стовариште грађ. мат., Ковин
 38. „ПРОМЕГА“ д.о.о., Панчево
 39. „DIFFERENT TRADE“, Панчево

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

 1. Холдинг предузеће  „Институт за општу и физичку хемију“ а.д., Београд
 2. Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић – Батут“,  Београд
 3. Ресторан-пицерија „Борсалино“, Нови Сад
 4. „Еко фарм” апотекарска установа, Нови Сад
 5. „Гурмани ДМ“ д.о.о., ресторан „Победа“, Петроварадин
 6. „БМП“ а.д., хотел „Hyatt Regency“, Нови Београд
 7. „МД-инжењеринг“ д.о.о., предузеће за изводење грађевинских радова, Нови Сад
 8. „М-line” д.о.о. за производњу, промет роба и услуга, Нови Сад
 9. „Спин“ еxпорт-импорт, Нови Сад
 10. „Мeat & Trade“ д.о.о., производња зачинске хране, Нови Сад
 11. „Ливница прецизних одливака“ а.д., Ада
 12. Градски завод за заштиту здравља, Београд
 13. Завод за заштиту здравља, Суботица
 14. ЈКП „Градско зеленило“, Нови Сад
 15. Органи  Покрајинске  управе, Нови Сад
 16. Републички завод за статистику, Београд
 17. Представништво „TS & CO LLC“, Нови Сад
 18. Технички преглед „АУТО-РАД” д.о.о., Нови Сад
 19. Продаја и сервис „МВМ Моторс“ д.о.о., Нови Сад
 20. Продаја и сервис „BEL-CAR“ д.о.о., Нови Сад
 21. SZTR „Bosch Car Service – Belanović“, Нови Сад
 22. „Contrel“ д.о.о. трговина, Београд
 23. „Forma Plus“ д.о.о. трговина, Београд
 24. „Mol Serbia“, ланац бензинских пумпи, Нови Београд
 25. Финкохем“,  Београд
 26. „YASON“ д.о.о., Нови Сад
 27. „Римски Оил“ д.о.о., Ченеј
 28. ЈКП „Новосадска Топлана“, Нови Сад
 29. „Алфапанон“, Петроварадин
 30. СЗР „Хигијена плус“, Нови Сад
 31. Фризерски салон „Сања Ђ“, Темерин
 32. Салон лепоте „Сфинга“, Нови Сад
 33. Мушки фризерски салон „Чуперак“, Нови Сад
 34. Женски фризерски салон „Тонал“, Нови Сад
 35. СЗР „Студио Кика“, Нови Сад
 36. Фризерско-козметички салон „3М“, Нови Сад
 37. „ФИНКОХЕМ“, Београд

ПЛАНОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 1. Српско народно позориште, Нови Сад
 2. НИС Нафтагас, Рафинерија нафте, Уљара II, Нови Сад
 3. Термовент СЦ, Темерин
 4. Геронтолошки центар – Лиман, Нови Сад
 5. Фабрика „Милан Видак“, Футог
 6. Геронтолошки центар – Ново Насеље, Нови Сад
 7. Општина Пљевља
 8. Геронтолошки центар – Футог, Футог
 9. НИС Нафтагас, ОС Адорјан
 10. Фабрика шећера, ТЕ-ТО, Сента
 11. НИС Нафтас, Комплекс грађевинских објеката Шангај, Нови Сад
 12. Казнено поправни завод Сремска Митровица, Хотел Моравица, Сокобања
 13. Казнено поправни завод Сремска Митровица, Сремска Митровица
 14. НИС, Геофизички институт, Земун
 15. НИС, „СНГС Русанда“, Русанда
 16. НИС, „СОС Зрењанин Север“, Зрењанин
 17. НИС, „СОС Меленци Дубоко“, Меленци
 18. НИС, „СОС Зрењанин“, Зрењанин
 19. НИС, „СОС Михајлово“, Михајлово
 20. НИС, „СГС Житиште“, Житиште
 21. НИС, „СГС Банатски Двор“, Банатски Двор
 22. НИС, „СГС Банатски Двор Запад“, Банатски двор
 23. НИС, „СГС Бегејци“, Бегејци
 24. НИС, „СОС Банатско Карађорђево“, Банатско Карађорђево
 25. НИС, „СГС Српска Црња“, Српска Црња
 26. НИС, „СГС Међа“, Међа
 27. НИС, „УС Бока“, Бока
 28. НИС, „СС Бока“, Бока
 29. НИС, „KС Бока“, Бока
 30. НИС, „Мајдан X“, Мајдан
 31. НИС, „ОС Кикинда поље“, Кикинда
 32. НИС, „СГС Ново Милошево“, Ново Милошево
 33. „Архив Војводине“, Нови Сад.

ПЛАНОВИ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА

 1. НИС „Складиште ТНГ Нови Сад“, Нови Сад
 2. НИС „Складиште ТНГ Шабац“, Шабац
 3. НИС „Складиште НД и ТНГ“, Нови Сад

ЕЛАБОРАТИ О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ

 1. НИС, „СГС Међа“, Међа
 2. НИС, „УС Бока“, Бока
 3. НИС, „СС Бока“, Бока
 4. НИС, „КС Бока“, Бока
 5. НИС, „СГС Русанда“, Русанда
 6. НИС, „СГС Житиште“, Житиште
 7. НИС, „СГС Ново Милошево“, Ново Милошево

ИЗВЕШТАЈИ О БЕЗБЕДНОСТИ

 1. НИС „Складиште ТНГ Нови Сад“, Нови Сад
 2. НИС „Складиште ТНГ Шабац“, Шабац
 3. НИС „Складиште НД и ТНГ“, Нови Сад

ИСПИТИВАЊЕ СТАЦИОНАРНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 1. „НИС“ а.д., Погон за припрему и транспорт нафте и гаса, Елемир
 2. „НИС“ а.д., УС Тиса, Елемир
 3. „НИС“ а.д., ОС, Адорјан
 4. „НИС“ а.д., СС I, Велебит
 5. „НИС“ а.д., СС II, Велебит
 6. „НИС“ а.д., СОС I, Келебија
 7. „НИС“ а.д., СС II, Келебија
 8. „НИС“ а.д., СМОС, Палић
 9. „НИС“ а.д., СОС, Турија-север
 10. „НИС“ а.д., СГС, Србобран
 11. „НИС“ а.д., СС I, Елемир
 12. „НИС“ а.д., СС II, Елемир
 13. „НИС“ а.д., СОС, Русанда Меленци
 14. „НИС“ а.д., СОС, Банатско Карађорђево
 15. „НИС“ а.д., УС, Бока
 16. „НИС“ а.д., СС I, Колекторска – Бока
 17. „НИС“ а.д., СГС, Српска Црња
 18. „НИС“ а.д., СОС, Зрењанин
 19. „НИС“ а.д., ОС, Јаношик
 20. „НИС“ а.д., СС I, Јерменовци
 21. „НИС“ а.д., СС II, Јерменовци
 22. „НИС“ а.д., СС, Велика Греда
 23. „НИС“ а.д., СГС, Тилва
 24. „НИС“ а.д., СМС, Брадарац Маљуревац
 25. „НИС“ а.д., СОС, Сираково
 26. „НИС“ а.д., СС I, Кикинда поље
 27. „НИС“ а.д., СС II, Кикинда поље
 28. „НИС“ а.д., СС III,  Кикинда поље
 29. „НИС“ а.д., ОС, Кикинда поље
 30. „НИС“ а.д., СОС, Мокрин
 31. „НИС“ а.д., СОС, Чока
 32. „НИС“ а.д., СОС, Кикинда

ИСПИТИВАЊА ПЕНИЛА

 1. „НИС“, Нови Сад
 2. „Емпекс“, Београд
 3. „Naftachem“, Сремска Каменица
 4. „Енерготехна“, Нови Сад
 5. „Хеминг Б&Г“, Београд
 6. „Транснафта“, Панчево
 7. „Гасоп“, Боеград
 8. „ХЕ Ђердап“, Кладово
 9. Аеродром „Константин Велики“, Ниш
 10. „New Crvenka Panon“, Келебија
 11. „Биогор“, Пирот
 12.  „Лукоил Србија“, Београд
 13.  „Speed“ д.о.о., Београд
 14. „Панонске Термоелектране-Топлане“, Нови Сад

МЕРЕЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕКСПЛОЗИВНИХ ГАСОВА И ПАРА

 1. „Energo Commerce“ д.о.о
 2. „ГПТ сервис“ д.о.о.
 3. „Миел Монт“ д.о.о.
 4. „НИС“ а.д.
 5. „Јанко и Мима“ д.о.о.
 6. „ПОБЕДА-Металац“, Нови Сад
 7. „Грмеч“, Бачка Топола