Курсеви Високе техничке школе у Новом Саду:

  • Припремна настава за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду, пропратни документ.
  • Припремна настава за полагање стручног испита у области ванредних ситуација, пропратни документ.