Назив: Висока техничка Школа струковних студија у Новом Саду
Сајт школе: www.vtsns.edu.rs
Адреса: Школска 1, Нови Сад
Телефон: 021 48 92 500
Факс: 021 48 92 515
Е-маил: skola@vtsns.edu.rs